Nowy film

Filmy | Skomentuj

Lot Merseburg 4

Zamieszczono wyniki z lotu Merseburg 4.

Gołębie do lotu wystartowały o godz. 5.45.
Dobry lot!

Informacje | Skomentuj

Lot Holten 2

Filmy | Skomentuj

Lot Holten 2

Zamieszczono oddziałową i rejonową listę konkursową z lotu Holten 2 (do wystaw i współzawodnictwa) oraz-tutaj  współzawodnictwo 3 oddziałów.

Informacje | Skomentuj

Film z lotu Merseburg 3

Filmy | Skomentuj

Lot Merseburg 3

Gołębie do lotu z Merseburg 3 wypuszczono o godz. 5.4o przy słonecznej pogodzie.                                                                                                               Dobry lot!

Zamieszczono wyniki lotu Merseburg 3.

Informacje | Skomentuj

Rejonowa lista konkursowa z Holten 1 (tylko do wystaw i mistrzostwa rejonu) i okręgowa (do GMP)

Rejonowa lista konkursowa jest dostępna tutaj.

Okręgowa lista konkursowa.

Informacje | Skomentuj

Komunikat-spisy młodych 2014

WROCŁAW 02.07.2014R

  KOMUNIKAT 3/2014

Dotyczy: Spisy gołębi młodych na sezon 2014 r.

Sekcje składają spisy w dniu 28.07.2014 r. (poniedziałek), Spisy dostarczają Zarządy Sekcji . do prez. oddz. R. Czuby lub do viceprez. ds. lot. kol. Piotra Kowalewskiego.

  • Spisy o Mistrzostwo Polski i Regionu V – 40 gołębi – w 2-ch egzemplarzach.

  • Spisy o Mistrzostwo Okręgu i Oddziału – z całości – w 3-ch egzemplarzach.

Ostateczny spis 40-ki do MP i Regionu można dostarczyć po 1-szym locie konkursowym który jest zaliczany tylko do Mistrzostwa Oddziału i Okręgu. Termin wtorek 19.08.2014.

Spisy na drukach dostępnych na stronie internetowej Okręgu w dziale DRUKI.

Spis do MP i Regionu V należy wykonać na druku 40 szt. Wzory spisów dostępne na stronie Okręgu Wrocław (pliki spis40.doc oraz spis60.doc).

Spisy na innych drukach niż na obowiązujących wzorach nie będą przyjmowane.

Gołębie umieszczone na spisie muszą być zaszczepione przeciw paramyxowirozie, a spisy opieczętowane i podpisane przez Lekarza Weterynarii .

W przypadku posiadania gołębi z innego Oddziału lub gołębi od innego Hodowcy z Oddziału Wrocław należy dostarczyć karty własności gołębi. Sprawdzanie spisów i kart tożsamości dokonują Komisje Sekcyjne.

Informacje | Skomentuj

Wyniki z lotu

Dostępne są wyniki oraz film z lotu Holten 1.

Filmy | Skomentuj

Lot Holten 1

Gołębie do lotu wypuszczono o godz. 7.15.
Dobry lot!

Informacje | Skomentuj