Oddział

DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PZHGP WE WROCŁAWIU

W 2006 roku jubileusz 60-lecia obchodzi Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych we Wrocławiu. Każdy jubileusz stwarza odpowiedni nastrój, snuje refleksje i wspomnienia minionego okresu. Czy jubileusz sześćdziesięciolecia działalności to dużo? Dla człowieka to dużo, natomiast okres 60-letniej działalności Oddziału PZHGP jest jedynie pewną częścią historii z dalszego biegu niezapisanych jeszcze wydarzeń. Wiosną w 1946 roku, na dymiących jeszcze ruinach i zgliszczach naszego miasta nieliczne grono miłośników gołębi pocztowych rozpoczęło działalność organizacyjną i pierwsze loty. Pionierzy twardzi, o olbrzymim sercu, harcie ducha, talencie i prawdziwie kochający gołębie pocztowe, dali początek temu, co funkcjonuje przez 60 lat. Dzięki im i innym ofiarnym działaczom, piastującym funkcje w zarządach, które kolejno następowały, nie zostało zaniechane to, co było zapoczątkowane zaraz po wojnie i dotrwało do dnia dzisiejszego. Ogromny entuzjazm był bodźcem wszystkich poczynań. GRUPA LOTOWA – taką nazwę nosiła pierwsza organizacja, na owe czasy była zupełnie wystarczającą formą organizacyjną, pomimo dosyć prymitywnych warunków działania i lotowania. Na pierwsze loty gołębie wożono koleją i wypuszczano je w różnych miastach w pobliżu dworców kolejowych. Koledzy, o których pamięć pozostała do dnia dzisiejszego to: śp. Edward Kołodziejczyk, Ludwik Jakubowski, Adam Omełko, Teodor Jung, Tadeusz Pietrzykowski, Jan Branicki i Wiesław Zalarski. Ten ostatni trwale nie tylko na Dolnym Śląsku wpisał się do naszych kronik – był, bowiem pierwszym pełnomocnikiem Zarządu Głównego na Dolny Śląsk, następnie znanym działaczem związkowym, sędzią i długoletnim redaktorem naszego „HODOWCY”. Ważną w historii naszego Oddziału jest data 30.10.1949 roku kiedy we Wrocławiu odbyło się zebranie organizacyjne Regionu Dolnego Śląska. Prezesem Zarządu Głównego był wówczas Kol. Henryk Ślosarek, a Zarząd Wrocławski ukonstytuował się w składzie: Kol. Śniechowski – prezes, Jakubowski- v-ce prezes, Jung – sekretarz i Henryk Nawrot – skarbnik. Kol. Henryk Nawrot przez wiele lat w naszym Zrzeszeniu pełnił wiodące funkcje, lecz z racji podeszłego wieku wycofał się z aktywnej działalności związkowej. Jest członkiem Honorowym PZHGP. W 1950 roku Dolnośląska Grupa Lotowa liczyła 676 członków. W tym też roku tworzy się Wrocławska II Grupa Lotowa. Jej założyciele to Koledzy Omełko, Kowalski i Jan Kopecki. Lata 1960 – 1965, to dalszy rozwój i umacnianie organizacyjne naszego Związku. Przybywało wielu nowych członków. W okresie tym wybudowano siedzibę Oddziałową (świetlicę i pomieszczenie gospodarcze) – funkcjonujące do dnia dzisiejszego przy ul. Paulińskiej. Coraz śmielej organizowano loty. Wydłużały się trasy lotów krajowych i zagranicznych. Najdalsze miejsca skąd wypuszczano wrocławskie gołębie to: Morze Północne, Ujście Tamizy(Londyn), Arnhen, Breda, Harlingen w Holandii, Le Havre i Dunkierka we Francji. W historii naszej 60-letniej działalności godnym jest do odnotowania, że z naszego Oddziału na przestrzeni minionych lat wyłoniły się i powstały nowe, samodzielne organizacyjnie działające Oddziały PZHGP. Jednym z pierwszych był Wałbrzych, Jelenia Góra, Oława i Legnica. W 1975 roku po reorganizacji powiatów w nowopowstałych dolnośląskich województwach istniejące dotychczas Oddziały przekształcono w Okręgi PZHGP. W naszych wspomnieniach na uwagę zasługuje również długoletni działacz – hodowca śp. Kol. Witold Zbrożyna. Przez lata piastował wiele ważnych funkcji w Oddziale, będąc zawsze oddanym i zaangażowanym naszej idei. Na trwałe w nasze karty historii wpisał się długoletni Prezes Oddziału Kol. Roman Pająk. Był jednym z tych, którzy przyczynili się do reaktywowania Oddziału Wrocławskiego. Jako inicjator lotów dalekich nawiązał kontakty międzynarodowe z Francją, Holandią, Belgią i Niemcami, będąc przy tym współorganizatorem tych atrakcyjnych lotów. Był współautorem organizacyjnym corocznych Wrocławskich Wystaw Gołębi Pocztowych, które w naszym środowisku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest wysoko oceniany jako propagator sportowo-lotowych idei. Za jego kadencji Prezesa Oddziału został między innymi gruntownie zmodernizowany sprzęt do przewozu gołębi – zakup samochodu i dwóch nowoczesnych kabin. Obecny w 2006 roku obraz Wrocławskiego Oddziału – to organizacja zrzeszająca 170 członków – hodowców w sześciu Sekcjach: Śródmieście, Psie-Pole, Krzyki, Siechnice, Śliwice i Żórawina. Dysponujemy własnym transportem samochodowym i dwiema kabinami mogącymi na lot konkursowy jednorazowo zawieźć około 7500 gołębi. Od początku istnienia Oddziału uczestniczymy we wszystkich Okręgowych Wystawach Gołębi Pocztowych, byliśmy ich współorganizatorami i organizatorami wielu Wystaw Oddziałowych. Osiągane wyniki lotowe przez naszych hodowców są widoczne w skali Okręgu i Polski. Problemem pozostaje nadal nierozwiązana sprawa siedziby Oddziałowej przy ul. Paulińskiej. Mamy nadzieję, że dzięki przychylności władz naszego miasta i inwencji związkowych działaczy, znajdzie się korzystne rozwiązanie. Na poziom naszej pracy organizacyjnej na wszystkich szczeblach rzutuje zaangażowanie Zarządów Sekcji i tych, którzy działając przed nami stworzyli nam bazę i obecne warunki do uprawiania hobby – tym wszystkim należą się słowa serdecznego podziękowania.

Dodaj komentarz