• czw.. maj 23rd, 2024

Kościół

  • Home
  • The Gift of Tongues: Unraveling the Enigma of Glossolalia in Religious Contexts

The Gift of Tongues: Unraveling the Enigma of Glossolalia in Religious Contexts

Introduction: Speaking in Tongues in the Bible, or glossolalia, is a spiritual phenomenon wherein individuals speak in languages they have not previously learned or in seemingly unintelligible speech. This mysterious…

Ewangelizacja a kultura: jakie wyzwania stawia dzisiejszy świat przed misjonarzami?

Ewangelizacja, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, to istotna część życia i posługi chrześcijan. Misjonarze, którzy podejmują to zadanie, muszą stawić czoła różnorodnym wyzwaniom, zwłaszcza w kontekście współczesnej kultury…

Wiara w finanse

Marka 9:23 mówi: „wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy”. Kiedy skupiamy się na tym, co Słowo Boże mówi o finansach i zaczynamy je realizować, jesteś na właściwej ścieżce finansowego błogosławieństwa. Uwierz…