Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Ptasia Grypa

2017_083645_210117

Informacje | Skomentuj

Zebranie

Zarząd Oddziału informuję, że zebranie sprawozdawcze Oddziału Wrocław odbędzie się dnia 19,02,2017r o godzinie 11.00  w ROD X-lecia ul Odkrywców 58.. Obecność delegatów obowiązkowa.

Informacje | Skomentuj