Miesięczne archiwum: Październik 2016

Wystawa

Osoby zainteresowane udziałem w wystawie okręgowej do dnia 4.11.2016 maja dostarczyć deklarację oraz opłatę 10zł za gołębia do sekretarza oddziału p. Krzysztof Borzeckiego

Informacje | Skomentuj